Státní správa zeměměřictví a katastru
Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN Nahlížení do katastru nemovitostí Dálkový přístup do katastru nemovitostí
nápověda
Nyní jste zde:  Reklamace prvků ISKN » Definiční bod budovy

Reklamace prvků ISKN

Definiční bod budovy

Lokalizace je definována souřadnicemi v systému S-JTSK.
Navržený definiční bod musí být vzdálen minimálně 5 m od současného.

Údaje o žadateli


Identifikace budovy

  
Načíst údaje vedené o prvku.

 
Načíst údaje vedené o prvku.
Definiční bod: Y: , X:

Navržené údaje

Definiční bod: Y: , X: