Státní správa zeměměřictví a katastru
Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN Nahlížení do katastru nemovitostí Dálkový přístup do katastru nemovitostí
nápověda
Nyní jste zde:  Reklamace prvků ISKN

Reklamace prvků ISKN

Formulář pro příjem reklamací definičních bodů

Slouží k přijímání reklamace polohy jednoho definičního bodu parcely nebo budovy. Nelze reklamovat a navrhovat změnu polohy definičního bodu budovy, pokud se stávající bod již nachází na odpovídající stavební parcele. Nelze navrhovat změnu polohy definičního bodu parcely nebo budovy, pokud rozdíl v poloze mezi navrhovaným a stávajícím bodem by byl menší než 5 m. Reklamovat lze jen body a jejich polohu, které jsou zveřejněny na https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Reklamace definičních bodů zveřejněných jiným poskytovatelem je nutné uplatňovat přímo u tohoto poskytovatele.Poznámka: V případě, že chcete zasílat reklamace definičních bodů automatizovaně (např. z vašich informačních systémů), můžete k tomu použít dokument ve formátu XML (viz přiložené schéma), který zašlete pomocí formuláře pro hromadnou reklamaci. Dokument je dále zpracováván automatizovaně – o příjmu reklamace budete informování e-mailem na vámi zadanou adresu.


Reklamace prvků RÚIAN