Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Reklamace dalších prvků

U některých typů prvků není možné zasílat informace o nesouladech prostřednictvím těchto formulářů, ale je nutné kontaktovat přímo jejich editory.

Základní sídelní jednotky (ZSJ)– editorem tohoto prvku v RÚIAN je Český statistický úřad (ČSÚ), reklamace je potřeba zasílat přímo na ČSÚ - kontakty.

Vyšší územní prvky (část obce, městská část/obvod, obvod Prahy, obec, pověřený obecní úřad, obec s rozšířenou působností, okres, kraj, region soudržnosti a stát) - editorem těchto prvků v RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Reklamace je potřeba zaslat na ČÚZK (datová schránka ČÚZK IDDS: uuaaatg nebo e-mail: cuzk@cuzk.cz na podatelnu úřadu).

Ostatní prvky přenášené z katastru nemovitostí - nesoulady u některých typů prvků, které jsou do RÚIAN přenášeny z katastru nemovitostí, jako například u parcely nebo polygonu parcely je potřeba řešit žádostí o opravu chyby podle katastrálního zákona podanou na příslušné katastrální pracoviště (kontakty na stránkách ČÚZK, Katastrální úřady).