Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Reklamace prvků ISKN

Formulář pro příjem reklamací definičních bodů

Slouží k přijímání reklamace polohy jednoho definičního bodu parcely nebo budovy.

  • Nelze reklamovat a navrhovat změnu polohy definičního bodu budovy, pokud se stávající bod již nachází na odpovídající stavební parcele.
  • Nelze navrhovat změnu polohy definičního bodu parcely nebo budovy, pokud rozdíl v poloze mezi navrhovaným a stávajícím bodem by byl menší než 5 m.
  • Reklamovat lze jen body (a jejich polohu), které jsou zveřejněny na https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
  • Reklamace definičních bodů zveřejněných jiným poskytovatelem je nutné uplatňovat přímo u tohoto poskytovatele.

Poznámka: V případě, že chcete zasílat reklamace definičních bodů automatizovaně (např. z vašich informačních systémů), můžete k tomu použít dokument ve formátu XML (viz schéma), který zašlete pomocí formuláře pro hromadnou reklamaci. Dokument je dále zpracováván automatizovaně. O příjmu reklamace budete informování e-mailem na vámi zadanou adresu.