Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Reklamace prvků

Informace k reklamačním formulářům RÚIAN

Reklamační formuláře umožňují externím uživatelům zadat reklamaci prvků vedených v RÚIAN.
Po odeslání správně vyplněného formuláře je reklamace prostřednictvím webové služby zaslána konkrétnímu editorovi (podle územní působnosti) do aplikace ISÚI.

Rozdělení reklamací podle typu prvku:

 • Stavební úřad - reklamace na stavební objekt.
 • Obec - reklamace na adresní místo a ulici.
 • ČÚZK – reklamace na PSČ.

Stručná pravidla pro zadávání reklamace

Prosím, vytvářejte opodstatněné reklamace na základě pouze ověřených informací. Vaše návrhy podléhají kontrole ČÚZK.

 • Údaje v reklamačním formuláři je nutné zadávat postupně, k čemuž Vás aplikace navádí zpřístupněním jednotlivých kolonek.
 • Reklamovaný prvek je možné zadat kódem RÚIAN anebo postupným vypsáním jednoznačných údajů do příslušných kolonek údajů prvku.

  Jednoznačnými údaji jsou pro:

  • stavební objekt s číslem – obec, část obce, typ a číslo,
  • stavební objekt bez čísla – obec, typ, k.ú., parcela,
  • adresní místo – obec, část obce, typ SO, číslo,
  • ulice – obec, název ulice.
 • Většina kolonek Vám nabízí údaje podle zadané obce (automatická kontrola), stačí tedy vypsat první písmena a poté potvrdit údaj z nabídky.
 • Po identifikaci prvku se zobrazí načtené údaje a grafický náhled z Veřejného dálkového přístupu (VDP). Podmínkou pro zobrazení grafického náhledu je existující lokalizace (definiční bod) daného prvku.
 • Po chybném nebo neúplném vyplnění formuláře Vás aplikace upozorní chybovou hláškou.
 • Notifikační email Vám bude doručen po odeslání vyplněného reklamačního formuláře (potvrzení o obdržení Vaší žádosti).
 • O řešení nebo zamítnutí Vaší žádosti budete informováni také notifikačním emailem. Podmínkou doručení těchto emailů je správné vyplnění Vaší kontaktní adresy ve formuláři.

Uživatelská podpora: https://helpdesk.cuzk.cz.