Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Zrušení ulice v adresním místě

Návrh na zrušení ulice v adrese. Adresní místo existuje, ale nemá mít uvedenou ulici.
Reklamace bude odeslána na příslušnou obec.

Údaje o žadateli

Identifikace adresního místa

Adresní místo je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".

Návrh reklamace