Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Změna polohy definičního bodu (lokalizace) stavebního objektu

Lokalizace je definována souřadnicemi v systému S-JTSK nebo GPS.
Navržený definiční bod musí být vzdálen minimálně 5 m od současného.
Reklamace bude odeslána na příslušný stavební úřad.

Údaje o žadateli

Identifikace stavebního objektu

Stavební objekt je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".


Definiční bod: ,

Návrh reklamace

Definiční bod: , GPS