Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Změna technickoekonomických atributů

Návrh na změnu technickoekonomických atributů (TEA) je možné zadat pouze pro stavební objekty s čísly domovními. Reklamace bude odeslána na příslušný stavební úřad. Počet vchodů nelze reklamovat.

Údaje o žadateli

Identifikace stavebního objektu

Stavební objekt je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".


Návrh reklamace

Aktuální stavNavrhovaný stav