Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Změna parcely stavebního objektu

Pokud jsou parcely číslovány v jedné číselné řadě (tzn. nejsou rozlišeny zkratkou st.), není aktivní volba pro Typ parcely.
Reklamace bude odeslána na příslušný stavební úřad.

Údaje o žadateli

Identifikace stavebního objektu

Stavební objekt je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".


Návrh reklamace