Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Doplnění stavebního objektu

Návrh na doplnění stavebního objektu je možné zaslat pro stavební objekty s číslem domovním (č.p./č.ev. jsou přidělována v rámci části obce) nebo pro stavební objekty bez č.p./č.ev.
V tomto formuláři není možné zadání prvku podle kódu a není možný grafický náhled prvku.
Pokud jsou parcely číslovány v jedné číselné řadě (tzn. nejsou rozlišeny zkratkou st.), není aktivní volba pro Typ parcely.
Reklamace bude odeslána na příslušný stavební úřad.

Údaje o žadateli

Návrh reklamace


Definiční bod: , GPS