Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Zrušení adresního místa

Návrh na zrušení neexistující adresy.
Pro úspěšné odeslání formuláře je třeba vyplnit pole Popis reklamace, kde žadatel uvede důvod tohoto návrhu.
Reklamace bude odeslána na příslušnou obec.

Údaje o žadateli

Identifikace adresního místa

Adresní místo je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".

Návrh reklamace