Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Změna průběhu existující ulice

Návrh na doplnění nebo změnu průběhu ulice, jehož nedílnou součástí je zákres definiční čáry ulice (vyznačení průběhu ulice v mapě).
Reklamace bude odeslána na příslušnou obec.

Údaje o žadateli

Identifikace ulice

Ulici je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".

Návrh reklamace