Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Změna data dokončení nečíslovaných SO

Návrh na změnu data dokončení (součást TEA) je možné zadat pro nečíslované SO. Reklamace bude odeslána na příslušný stavební úřad.

Údaje o žadateli

Identifikace stavebního objektu

Stavební objekt je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".


Návrh reklamace