Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Cookies

Pro správnou funkci aplikace je někdy nezbytné nebo vhodné umístit na Vaše zařízení data, která se mohou ukládat jako:

  • malé textové soubory, tzv. cookies,
  • položky v místním úložišti (Local storage),
  • položky v úložišti pro relaci/session (Session storage),
  • a dalších místech v prohlížeči.

Data se ukládají během Vaší práce s aplikací. Některá data se smažou ihned po ukončení práce s aplikací a zavření www prohlížeče (označení expirace je Relace/Session), některá zůstávají ve Vašem zařízení uložena po delší dobu. Aplikace si tak na určitou dobu zapamatuje například Vaše preference a úkony, které jste provedli (např. nastavení preferovaného způsobu přihlášení), takže tyto údaje pak nemusíte pokaždé znovu volit.

Název Expirace Kdo má přístup k informacím (naše nebo třetí strana) Popis
PHPSESSID 14 dnů Pouze ČÚZK Jedinečný identifikátor relace.
nette-samesite Relace/Session Pouze ČÚZK Jedinečný identifikátor relace.

Více informací o způsobu uložení dat najdete např. na stránce Web Storage ve Wikipedii.