Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Změna typu a čísla SO

Návrh na změnu typu stavebního objektu a případně i změnu čísla domovního lze využít pouze pro stavební objekty s číslem (č.p./č.ev.).
Do navržených údajů vyplňujte pouze rozdílné hodnoty od současných.
Reklamace bude odeslána na příslušný stavební úřad.

Údaje o žadateli

Identifikace stavebního objektu

Stavební objekt je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".


Návrh reklamace