Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Hromadná reklamace definičních bodů ISKN

Údaje o žadateli

Navržené údaje - XML soubor

Nápovědu pro zadání hromadné reklamce naleznete zde.
Ukázkový vstupní soubor ve formátu XML naleznete zde.
Zkontrolujte si soubor proti přiloženému schématu