Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Změna PSČ

Formulář slouží k reklamaci PSČ, jehož editorem je ČÚZK.
Lze reklamovat pouze územní PSČ, nikoliv PSČ firemní, která se v RÚIAN nevedou.

Údaje o žadateli

Identifikace adresního místa

Adresní místo je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".

Návrh reklamace