Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Zrušení orientačního čísla v adresním místě

Návrh na zrušení orientačního čísla v adrese.
Pro potřeby aplikace je číslem orientačním chápán také znak čísla orientačního.
Reklamace bude odeslána na příslušnou obec.

Údaje o žadateli

Identifikace adresního místa

Adresní místo je možno identifikovat zadáním čísla kódu RÚIAN nebo pomocí vyhledávacích parametrů. V případě, že znáte kód RÚIAN, zadejte tento kód do pole "Kód podle RÚIAN" a stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku". Pokud neznáte kód RÚIAN, pokračujte zadáváním příslušných parametrů a následně stiskněte tlačítko "Načíst data o prvku".

Návrh reklamace