Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Doplnění chybějící ulice v obci

Návrh na doplnění ulice v dané obci. Název ulice musí být v obci jedinečný a lze zároveň odeslat zákres průběhu navrhované ulice (definiční čáru ulice). O názvu ulice (veřejného prostranství) rozhoduje zastupitelstvo dané obce.
Reklamace bude odeslána na příslušnou obec.

Údaje o žadateli

Návrh reklamace