Státní znak

Státní správa zeměměřictví a katastru

Hromadná reklamace prvků RÚIAN

Prostřednictvím hromadné reklamace lze zaslat více typů reklamací na více prvků najednou.
Soubor musí odpovídat struktuře popsané v XSD schématu.
Informace o zpracování bude zaslána po vyřešení posledního reklamovaného prvku.

Údaje o žadateli

Navržené údaje - XML soubor

Zkontrolujte si soubor proti přiloženému schématu
Ukázkový vstupní soubor ve formátu XML naleznete zde.